Diploma

Onlangs werd bekend dat 354 vmbo-leerlingen uit Maastricht geen diploma in ontvangst kunnen nemen, ook al hadden ze eerder gehoord dat ze geslaagd waren. Hun centrale examens bleken ongeldig te zijn, omdat er misstanden waren rondom de schoolexamens.

De leerling presteert
Uiteindelijk concludeerde de minister dat de uitslagen van de centrale examens toch gehandhaafd kunnen blijven, maar dat alle hiaten in de schoolexamens alsnog ‘gerepareerd’ moeten worden. Dag zomervakantie. Dag, dag, vervolgopleiding.

Natuurlijk: de beslissing dat de centrale examens niet opnieuw gemaakt hoeven te worden, is een meevaller. Maar wel een kleintje: de troost is schraal. André Postema, voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs, riep in een uitzending van Nieuwsuur op om ‘niet de leerlingen, maar de school te straffen’. Dat is nobel, maar ook naïef. Immers: de prestatie die leidt tot een geldig en waardig diploma moet toch door de leerling geleverd worden: linksom of rechtsom. De school faciliteert, de leerling presteert. Dat de school haar verplichtingen niet nakomt, heeft niet tot gevolg dat de leerling dat dan ook niet meer hoeft te doen. Het diploma uitgeven terwijl bekend is dat niet aan de voorwaarden is voldaan, is simpelweg geen optie.

Ibn Ghaldoun
De kwestie vertoont vergelijkbare trekken met de situatie bij de Islamitische Scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs: Ibn Ghaldoun. Examenfraude en examendiefstal hebben deze scholengemeenschap landelijke bekendheid gegeven, maar de school had – net als het VMBO Maastricht –  al langer de aandacht van de Onderwijsinspectie. De kwaliteit van het onderwijs dat door de inspectie als ‘onder de maat’ en ‘zonder zicht op verbetering’ is beoordeeld, heeft geleid tot het faillissement en de sluiting van de school. De instroom van nieuwe leerlingen op het Maastrichtse vmbo zal het komend schooljaar vermoedelijk ook aanzienlijk lager zijn, na al deze negatieve publiciteit. 

Kans op de arbeidsmarkt
Hopelijk speelt de slechte naam van deze scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen geen parten bij hun kans op de arbeidsmarkt. Anders is dat bij studenten van een beroepsopleiding, die rechtstreeks voor deze arbeidsmarkt opleidt. Tik het woord ‘diplomafraude’ in in een willekeurige zoekmachine, en de zoekopdracht wordt automatisch aangevuld met ‘Inholland’. In 2010 bleek dat studenten van een opleiding Media en Entertainment Management ten onrechte een diploma was verschaft, in 2011 oordeelde de inspectie dat in totaal vier opleidingen ‘zeer zwak’ presteerden. Ook de opleiding Logistiek van ROC Zadkine zullen weinig leerlingen nog met trots op hun cv vermelden, nadat in het najaar van 2017 bekend werd dat docenten leerlingen hielpen bij tentamens en afwezige leerlingen als ‘present’ noteerden. De vrees van studenten dat zij door de reputatie van de school minder kans maken in een sollicitatieprocedure, lijkt mij niet ongegrond.

Tip
In Maastricht lijken enkele mbo-scholen hun deuren toch te openen voor de gedupeerde leerlingen: velen kunnen in augustus alvast beginnen met hun studie, ook al hebben ze hun diploma nog niet. Dat is een mooi gebaar, maar ook hier geldt dat het probleem uiteindelijk toch door de leerling zal moeten worden opgelost. Hij zal in eigen tijd alsnog moeten zorgen voor het toelatingspapiertje. Voor de leerlingen die dit niet redden, lijkt een volgend item in dezelfde uitzending van Nieuwsuur impliciet een wrange oplossing te bieden. Door een onderzoek van de redactie van het programma is aan het licht gekomen dat onbekwame mensen met vervalste diploma’s makkelijk in de wijkverpleging terecht komen. De kijker zou dit bijna als een tip aan de Maastrichtse vmbo-leerlingen gaan beschouwen.

ilse

© snolite 2018

Delen? Graag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *